Sprintstafett

Hovedløpet i Larvik ble avsluttet med sprintstafett Søndag 11. August. Igjen var værgudene på arrangørens side, og arenaen og løypene badet i sol. Flotte forhold la tilrette for en fantastisk avslutning på denne helgen, og utøverne var i godt humør da bussene sto klare for avgang kl. 09.00. 23 lag, 20 klubblag og 3 blandingslag, alle med tre løpere hver, stilte tl start på denne stafetten. Denne stafetten skulle vise seg å virkelig sette arrangementpersonalet på prøve da både vekslinger og utstyr skulle by på problemer. Men en erfaren klubb som Larvik OK hadde møtt utfordringer som dette tidligere, så med erfaring og godt humør, ble løpet gjennomført på en profesjonell og flott måte.

63 løpere, fordelt på 23 stafettlag, var klare for avgang kl. 09.00 til arenaen denne Søndagen, til tross for en noe sen kveld kvelden før. Denne sprintstafetten skulle avrunde en flott samlingshelg for unge orienteringsløpere fra hele Norge, og for en spennende stafett det skulle bli. Løperene ankom arenaen kl. 09.30 hvor det var tid for registrering, sjekking av utstyr, og oppvarming. Alle lagene måtte hente ut sine lagposer, som inneholdt startnummer, sikkerhetsnåler, backuplapper og skjema for eventuelle endringer av lagoppstillinger og/eller brikkenummer. Presis kl. 11.00 gikk startskuddet for det som skulle bli en spennende og flott avslutning på dette Hovedløpet.

Om løpet og terrenget

Terrenget for stafetten var godt og variert, og bød på gode utfordringer for ungdommene. Vegetasjonen bestod av naturlig lokal løvskog (bjørk, osp, rogn) og einer med varierende løpbarhet, i andre områder av terrenget var det granplantasjer i varierende alder og med varierende løpbarhet. I området var det et velutviklet nett av stier, skiløyper og kjerreveger etc. i de nedre delene av terrenget, samt en del furuskog. Store deler av berggrunnen i området besto av kalkstein/marmor som ga et detaljert kurvebilde med innslag av negative kurver. Noen av disse områdene var svært rik på kartdetaljer, mens andre steder har karttegner måttet generalisere for å oppnå tilstrekkelig lesbarhet i kartet. Med andre ord, en god og variert løype. For jentene var det satt ut 1 meldepost på 1. runde, samt forvarsel før arenapassering og mål. Mens for guttene var det 2 meldeposter på 1. runde, samt forvarsel før arenapassering og mål, og dette gjaldt for alle etappene.

For jentene var første og andre etappe på ca. 3.3 km, mens sisteetappen var på 3.7 km. Guttenes løyper var noe lengre, der første og andre etappe var ca. 4.1 km og tredjeetappen på 4.8 km. Løperne ble sendt ut i puljer, og vanlig gafling ble benyttet for å spre løperne. Etter at første pulje ble sendt ut kl. 11.00, ble nye puljer sendt ut med 10 minutters mellomrom. Da siste pulje var sendt ut, kom første lag inn til veksling nesten umiddelbart, noe publikum på arenaen var svært fornøyde med.

Selv om det oppstod noe kluss med noen vekslinger, var det bare ett lag som måtte stille til omstart, og ingen lag ble disket, noe arrangøren kan ta en stor del av æren for. Lagene kom inn til mål jevnt og trutt, og det var flere sluttspurter som avgjorde pallplasseringene i de ulike klassene. Dette kan du lese mer om under «resultater».

Da alle lagene var kommet i mål, ble det avholdt en medaljeseremoni i målområdet, da flere av utøverene måtte starte på hjemreisen ganske så umiddelbart etter at løpet av ferdig. For de som ble igjen, ble det avholdt en storstilt avslutningsmiddag på kvelden. Larvik OK og de øvrige arrangørene hadde virkelig gjort en fenomenal jobb denne helgen, og både utøvere, trenere og foresatte var svært fornøyde med arrangementet.